VR Behandlingar

Lär dig om VR och hur VR fungerar som behandlingsmetod inom olika områden.

Vad kan man göra med vr-behandlingar?

Sol

Fobier

Bota och överkom dina fobier genom gradvis exponering

Sköld

Beroenden

Bli kvitt beroenden genom att konfrontera dem

Timmglas

Avkoppling

VR kan användas för att reducera stress och ångest

Hjärta

Annat

Fler användningsområden: Fysioterapi, rehab, ätstörningar...

Om VR (Virtual reality)

VR betyder ”virtual reality” och är som en virtuell värld man kan uppleva, med hjälp av t.ex VR-glasögon som ni kan se på bilden. Detta möjliggör att man kan skapa verklighetsliknande situationer som påverkar hjärnan även om det inte är verklighet.

VRT (Virtual reality therapy) är det som denna sidan informerar om. Terapi/Behandling genom VR. Fobier, beroenden m.m. kan alltså botas genom att utsätta hjärnan för situationer genom VR.

VR Headset
VR Behandling

Hur fungerar en VR-behandling?

VR-Behandlingar fungerar bäst genom att man som patient får hjälp av en terapeut som lägger fram en plan för hur patienten ska kunna hjälpas på bästa sätt. 

Terapeuten bör även vara med och övervaka behandlingen och se till att allt går som det ska även när patienten har på sig vr-glasögonen och är inne i den virtuella miljön.

VR Headset 2

Effektiv behandling

För en så effektiv behandling som möjligt bör en patient förberedas och få en behandlingsplan av en expert. En behandlingsplan kan t.ex bestå av KBT (Kognitiv beteendeterapi), psykoanalys, avkoppling och mindfulness. Patienten ska kunna hantera känslor på ett bättre sätt efter behandlingen. Utan förberedelser och en professionell bedömning innan behandlingen påbörjas så riskerar man att få en negativ effekt av VR-exponering (när man upplever den virtuella miljön) eftersom exponering utan förberedelser kan bli för mycket och patientens känslor kan då bli för intensiva för att hanteras på ett bra sätt. Det är därför viktigt att man på förhand lär sig hur man ska hantera situationerna i VR-miljön.

Förberedelser innan exponering

Innan man exponeras för en VR-miljö så bör man som sagt förberedas med hjälp av en utbildad terapeut för att uppnå det resultat man önskar. Med hjälp av terapeuten kan man skriva ner olika situationer som man kan jobba med, och rangordna dessa beroende på hur svåra/jobbiga situationerna är. T.ex för en person med rädsla för olika djur så kan man börja med en fridfull miljö med det djur man är minst rädd för, för att sedan gradvis exponeras för mer utmanande situationer och övervinna rädslan även för de djur patienten är mer rädd för.

1. Förberedelser

2. Behandling

3. Uppföljning

Under och efter exponering

När man är förberedd för att ta på sig VR-glasögonen och gå in i den virtuella miljön så är det dags att börja med exponeringen i behandlingen. Oftast rekommenderas att själva exponeringen, tiden med VR-glasögon på, uppgår till minst 5 minuter och helst över 15 minuter. Detta för att hjärnan ska hinna påverkas tillräckligt. Innan exponeringen så kan patienten få starta med exempelvis mindfulness eller någon annan form av kognitiv terapi för att bli avslappnad och redo. Det är även viktigt att patienten inte utsätts för en alltför svår miljö. Det ska vara lite utmanande, så att förbättring sker, men inte så att det blir ångestframkallande.

Att bara vara i VR-miljön en gång räcker heller inte, utan det är en process där man utsätter sig för samma miljö flera gånger, eller mer och mer utmanande situationer för varje gång. För en person som vill sluta röka kan det exempelvis handla om att i den virtuella miljön möta någon som röker en cigarett, och jobba med att dämpa suget när man ser någon annan röka. Man går sedan igenom behandlingen och upprepar processen tills patientens begär och ångest dämpas.

När man har avslutat behandlingen så rekommenderas även patienten ha en session varannan eller var tredje månad i något år. Detta för att säkerställa att patienten lyckas tillämpa behandlingen på rätt sätt även i verkligheten och inte bara i de virtuella situationerna. Det är viktigt med ett långsiktigt fokus och att patienten ska kunna känna sig trygg i vardagen. Metoderna man får lära sig i behandlingen kan även användas i verkligheten och därför kan dessa sessioner vara värdefulla för patienter, dels för att påminnas om hur hur man ska hantera situationer, men även för att utveckla en känsla av stolthet över förbättringarna som skett samt för ett ökat självförtroende.

Program

Vi som har gett ut denna sidan med information heter Nordic Psychology och vi har ett antal program och behandlingar som vi erbjuder inom Sverige. Nedan så kan du läsa om några program vi använder oss av och även se studier och läsa om tidigare patienters erfarenhet.

C2Phobia är ett program där man med hjälp av VR-glasögon kan uppleva en virtuell miljö. Programmet är designat i samarbete med experter inom hälso- och sjukvården. När programmet används så ser patienten den virtuella miljön och samtidigt ser terapeuten på sin datorskärm en spegelbild av exakt samma bild som patienten ser. VR-miljöerna anpassas efter vad patientens behandlingsplan säger. Exempelvis för en behandling mot talrädsla/rädsla för folksamlingar kan man ha en liten publik men öka på med en person efter en beroende på hur intensiv behandlingen ska vara.

Hur det kan se ut

De fyra bilderna nedanför är exempel på hur det kan se ut inuti VR-miljön. I det här fallet har användaren en bro högt upp i luften framför sig. Användaren ska sedan för att utmana sin rädsla för höjder, ta sig över bron till andra sidan. För att demonstrera det vi gått igenom tidigare med gradvis exponering, så ser man på den första bilden att bron har ”väggar”, vilket gör upplevelsen lite enklare för den höjdrädde. 

Nästa steg i behandlingen kan vara en miljö som i bild nummer två, där det inte längre finns väggar utan istället stolpar med rep emellan (lite mer utmanande än väggar på sidorna). Tillslut kan patienten testa att uppleva en miljö utan varken väggar eller annat stöd. Målet är att detta tillsammans med resten av behandlingen, kommer hjälpa patienten att slippa ångest och rädsla från liknande situationer i verkliga livet. Eller åtminstone minska den obehagliga känslan och hjälpa patienten få en högre livskvalitet.

Tidigare patienter

Vill du veta mer om VR-behandlingar?

Studier

Det finns mycket forskning och studier som visar på de positiva effekterna av VR-behandlingar.  Här är en lista på några aktuella studier för den som är intresserad:


 1. Kaussner Y, Kuraszkiewicz AM, Schoch S, Markel P, Hoffmann S, Baur-Streubel R, et al. (2020).

  Treating patients with driving phobia by virtual reality exposure therapy – a pilot study. PLoS ONE 15(1): e0226937.

  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226937

 2. Lindner P, Miloff A, Bergman C, Andersson G, Hamilton W and Carlbring P (2020).

  Gamified, Automated Virtual Reality Exposure Therapy for Fear of Spiders: A Single-Subject Trial Under Simulated Real-World Conditions. Front. Psychiatry 11:116. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00116 

  http://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00116

 3. Hinojo-Lucena, F. J., Aznar-Díaz, I., Cáceres-Reche, M. P., Trujillo-Torres, J. M., & Romero-Rodríguez, J. M. (2020).

  Virtual Reality Treatment for Public Speaking Anxiety in Students. Advancements and Results in Personalized Medicine. Journal of personalized medicine, 10(1), 14.

  https://doi.org/10.3390/jpm10010014

 4. Thng, C., Lim-Ashworth, N., Poh, B., & Lim, C. G. (2020).

  Recent developments in the intervention of specific phobia among adults: a rapid review. F1000 Research, 9, F1000 Faculty Rev-195.

  https://doi.org/10.12688/f1000research.20082.1

Läs mer om VR-behandlingar på vår hemsida!